AVG / GDPR

Alle juridische zaken op een rij

Per 25 mei 2018 is in Nederland de nieuwe Europese Privacyverordening (AVG) van toepassing. Per die datum moeten alle bedrijven voldoen aan deze nieuwe Europese privacy verordening ter bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de burger.

Verwerkersovereenkomst

Klanten van Companyweb die gebruik maken van onze online diensten dienen volgens deze nieuwe AVG wet een verwerkersovereenkomst met Companyweb af te sluiten. Klanten van Companyweb, als zijnde de gebruiker van onze online diensten, worden door de wetgever gezien als de zogenoemde ‘verwerkingsverantwoordelijken’ en Companyweb zelf, in de hoedanigheid van de leverancier van online diensten, als ‘verwerker’

De wetgever schrijft voor dat er pas sprake is van een geldige verwerkersovereenkomst indien beide partijen de overeenkomst hebben getekend en dat beide partijen in het bezit zijn van de door beide partijen getekende versie van deze overeenkomst.

Download de overeenkomst en lees de inhoud goed door. Vervolgens moet u alle gegevens aanvullen waar mogelijk en eventueel verwijderen wat niet van toepassing is. Teken de overeenkomst en stuur vervolgens de gehele overeenkomst (dus alle pagina’s) per mail naar Companyweb.

Sub-verwerkersovereenkomst

Partners van Companyweb die gebruik maken van onze online diensten voor hun eindklanten dienen volgens deze nieuwe AVG wet een sub-verwerkersovereenkomst met Companyweb af te sluiten. Partners van Companyweb, als zijnde de afnemers van onze online diensten, worden door de wetgever dan gezien als de zogenoemde ‘verwerker’ en Companyweb, in de hoedanigheid van de leverancier van online diensten, als “sub-verwerker”. Hiervoor hebben wij een speciale Sub-Verwerkersovereenkomst.

De wetgever schrijft voor dat er pas sprake is van een geldige verwerkersovereenkomst indien beide partijen de overeenkomst hebben getekend en dat beide partijen in het bezit zijn van de door beide partijen getekende versie van deze overeenkomst.

Download de overeenkomst en lees de inhoud goed door. Vervolgens moet u alle gegevens aanvullen waar mogelijk en eventueel verwijderen wat niet van toepassing is. Teken de overeenkomst en stuur vervolgens de gehele overeenkomst (dus alle pagina’s) per e-mail naar Companyweb.

Meer informatie over de AVG kan je lezen op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Privacybeleid

Ons privacybeleid kun je hier vinden.

Algemene voorwaarden

Onze algemene Voorwaarden zijn hier te vinden.

Meer weten? Laat dan uw gegevens achter